Artykuły

KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN od wtorku, 20 października 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wracają do tradycyjnej formy nauczania, czyli do zajęć odbywanych w szkole.

Dodatkowe informacje