RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

samorzad 

PRZEWODNICZĄCY
Dawid Nowak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Lidia Sadowska

SKARBNIK
Wiktoria Snela

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Alicja Klemczak
Wiesława Żurek

Dodatkowe informacje