HYMN SZKOŁY

      słowa i muzyka: Piotr Popielas

play 

      W świecie głodnym Miłości

      Polski Papież zagościł

      Niesie Miłość tę światu pokornie

A my młodzi Polacy

Jana Pawła rodacy

Chcemy wspierać go w służbie tej godnie

A więc nasze zadanie

Dobrych czynów dawanie
Zaniesiemy w świat pełen szarości

Niechaj wszędzie zagości
Nowe Prawo Miłości

Przez nie świat dużo lepszy się stanie

Refren

By w dorosłe wejść progi
Każdy szuka swej drogi
W naszej szkole dojrzalszym się staje
Patrząc w przyszłość z zaufaniem
Za papieskim wołaniem
Nie zagrożą nam życia rozstaje

 

      Mądrym zostać człowiekiem

      Który żyje Miłością

Ma szacunek dla Boga i ludzi

W pracy w szkole i w domu
Jest człowiekiem honoru

Lubi pracę choć trzeba się trudzić
Umie dostrzec drugiego

Być mu dobrym kolegą

Razem kroczyć nie innym zazdrościć

Żyć w pokoju w radości
Za papieskim przesłaniem
Taka Młodość to świata fundament

                  Refren

By w dorosłe wejść progi
Każdy szuka swej drogi
W naszej szkole dojrzalszym się staje
Patrząc w przyszłość z zaufaniem
Za papieskim wołaniem
Nie zagrożą nam życia rozstaje

Dodatkowe informacje