TURNIEJ WIEDZY O PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ POD HASŁEM "URATUJ ŻYCIE"

 


TROCHĘ HISTORII

 Pierwsza edycja Turnieju odbyła się w czerwcu 2008 roku. Początkowo był to konkurs gminny, w którym brały udział rawickie gimnazja. Rywalizacja miała charakter drużynowy. Jednak ogromne zainteresowanie i zaangażowanie uczestników spowodowało, że organizatorzy postanowili umożliwić uczestnictwo w  Turnieju także uczniom innych gimnazjów w powiecie rawickim, dzięki czemu stał się on jedynym takim konkursem o zasięgu regionalnym. Zmieniono też jego regulamin- do rywalizacji przystępowano indywidualnie a nie drużynami.

 

GŁÓWNY CEL TURNIEJU

Najważniejszym celem Turnieju jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie świadomości i postaw uczniów  sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych. Równie istotnym zadaniem konkursu jest integracja uczniów gimnazjów rawickich.

 

UCZESTNICY TURNIEJU

W ciągu sześciu lat stałymi uczestnikami Turnieju, oprócz uczniów naszego gimnazjum, są uczniowie:

  •  Gimnazjum im. A. O. Przyjmy- Przyjemskiego w Sierakowie
  • Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Rawiczu
  • Gimnazjum im. D. Chłapowskiego w Bojanowie
  • Gimnazjum w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Lesznie
  • Gimnazjum w Zespole Szkół w Żmigrodzie

 

PARTNERZY TURNIEJU

  • Starostwo Powiatowe w Rawiczu i  Urząd Miejski Gminy Rawicz- fundatorzy nagród
  • Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu- pokaz ratownictwa medycznego oraz udział w komisji Turnieju
  • Piekarnia- Cukiernia J. P. Kortylewscy, A. Danek z Zielonej Wsi i Rada Rodziców- poczęstunek dla uczestników


PRZEBIEG KONKURSU

Po uroczystym otwarciu Turnieju oraz powitaniu gości, uczestników, opiekunów i komisji rozpoczyna się część teoretyczna, w której uczniowie rozwiązują test wiedzy składający się z pytań zamkniętych dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po przerwie na poczęstunek  uczniowie przystępują do części praktycznej, w której muszą poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową osoby dorosłej oraz jedno z trzech zadań z zakresu postępowania przy urazach (unieruchamianie kończyn, opatrywanie ran, postępowanie w przypadku krwotoków).
    

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI


 

Dodatkowe informacje