REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU
ODBYWA SIĘ PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

 

 DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DO SZKOŁY BRANŻOWEJ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ INNOWACYJNYCH TERAPII
ORAZ
WYKWALIFIKOWANYCH I DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu jest szkołą od zadań specjalnych, specjalnej organizacji nauki i metod pracy, indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Dlatego zatrudniamy wykwalifikowana kadrę nauczycieli, pedagogów oraz terapeutów. Poprzez szeroką ofertę , bogatą bazę lokalową oraz szeroki dostęp do specjalistów umożliwiamy naszym uczniom nabywanie przez nich wiedzy i umiejętności adekwatnych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Przygotowujemy do samodzielności w życiu dorosłym. Stawiamy na efektywność, a celem nadrzędnym jest efektywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

 

Co wyróżnia nasza szkołę? Realizacja specyficznych potrzeb edukacyjnych, wychowanie a także rewalidacja. Wśród atutów są kameralne, mało liczne klasy, odpowiednie wyposażenie w środku dydaktyczne , stosowanie innowacyjnych terapii oraz wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.

 

Oferujemy kształcenie na wszystkich etapach edukacji.

Specjalizujemy się w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oraz skierowanie z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zespół realizuje nauczanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w:

SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci i młodzieży:
 a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
c) autystycznych,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA dla młodzieży:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY dla młodzieży:
a) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ZESPOŁACH REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 

Zespół prowadzi również

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
dla dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole.

 

 

ULOTKA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

PREZENTACJA OFERTY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Dodatkowe informacje