SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Koordynatorzy:
- mgr Alicja Klemczak
- mgr Wiesława Żurek

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II

 

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Szkolny Klub Wolontariusza skierowany jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Cele i założenia:

 

Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.

 

Zapoznawanie z ideą wolontariatu.

 

Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.

 

Umożliwianie młodzieży podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.

 

Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.

 

Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

 

Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

 

Odwaga, empatia, kultura osobista.

 

Wolontariusze

 

  1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
  2. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
  3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
  4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
  5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

  1. Każdy uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II może zostać wolontariuszem.
  2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
  3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
  4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
  5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza obejmują teren szkoły oraz instytucje, ośrodki itp.

 

Dodatkowe informacje